loading

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Za administracijo in izpolnitev vaše zahteve bomo poskrbeli mi (vaš izbrani Oplov partner), Opel Southeast Europe LLC, podružnica Ljubljana, Leskoškova 9E,
1000 Ljubljana in Op
el Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Nemčija, kot upravljavci in v skladu z naslednjim:


Obdelava podatkov temelji na 6. členu (1) (b) GDPR.


Kot upravljavci obdelamo vaše osebne podatke na naslednji način:


Podatki (obvezni podatki so označeni z *)Namen(i) 
1. Podatki za identifikacijo in stik (ime*, e-poštni naslov*; telefonska št.,
poštni naslov (* če pride v poštev))
Stik in izpolnitev zahteve
2. Podatki o modelu, ki vas zanima* Izpolnitev zahteve 
3. Izbrani Oplov partner* Izpolnitev zahteve 
4. Zanimanje za lizing / financiranje
 (* če pride v poštev) 
Izpolnitev zahteve 
5. Podatki o trenutnem vozilu*, številka VIN*, datum prve registracije,
 registrska oznaka / registrska tablica, število prevoženih kilometrov,
 datum/čas oddaje vozila, datum/čas prevzema vozila, vrsta servisa*,
 nadomestno vozilo 
Izpolnitev servisne zahteve 
6. Vrsta poizvedbe Izpolnitev zahteve za stik 


Zgoraj navedeni podatki, označeni z *, so obvezni in so pogoj za sklenitev pogodbe. Zaradi tega morate zagotoviti te podatke. Če podatkov ne zagotovite, ne moremo izpolnite vaše zahteve.

Zgoraj navedeni podatki bodo shranjeni tri leta po poteku tega pogodbenega razmerja.


Prejemniki

Za spodaj navedene namene vaše osebne podatke posredujemo naslednjim prejemnikom:

PodatkiNamen(i) Prejemnik(i)
Podatki za identifikacijo in stik 
(ime*, e-poštni naslov*; telefonska št., poštni naslov  (* če pride v poštev)), podatki o modelu, ki vas  zanima*, izbrani Oplov partner*, zanimanje za lizing / financiranje (* če pride v poštev), podatki o trenutnem vozilu*, številka VIN*, datum prve registracije, registrska oznaka / registrska tablica, odčitek števca prevožene razdalje, datum/čas oddaje vozila, datum/čas prevzema vozila, vrsta servisa*, nadomestno vozilo, vrsta poizvedbe 
Izpolnitev  zahteve Mi (vaš izbrani Oplov partner), Opel Southeast Europe LLC, podružnica Ljubljana, Leskoškova 9E, 1000 Ljubljana in Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Nemčija, vaše osebne podatke posredujemo sodelujočim obdelovalcem za administracijo navedenih namenov.
Mi (vaš izbrani Oplov partner), Opel Southeast Europe LLC, podružnica Ljubljana, Leskoškova 9E, 1000 Ljubljana in Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Nemčija, vaše osebne podatke posredujemo tudi zadevnemu ponudniku IT-storitev (GM Holdings LLC, Michigan, ZDA) s sedežem zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EEA) in zatorej v državi brez zadostne stopnje varovanja podatkov. Čeprav ni sklepa o ustreznosti Evropske komisije, veljajo ustrezni varovalni ukrepi, v tem primeru so to Standardne pogodbene klavzule EU (EU SCC). Če si želite zagotoviti izvod, lahko pošljete e-pošto na naslov: privacyrights@opel.com


Za več informacij o temah, povezanih z zasebnostjo, glejte našo Politiko o zasebnosti in piškotkih

Na vrh